Zaštita tržišnog natjecanja i nepoštene trgovačke prakse

Zaštita tržišnog natjecanja i nepoštene trgovačke prakse

Poslovanje je natjecanje. Svjesni učinaka koji pravila tržišnog natjecanja imaju na sve sektore gospodarstva kada pružamo savjete vezano uz ocjene koncentracija, zabranjenih sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja, pomažemo našim klijentima da izbjegnu rizike i iskoriste mogućnosti. Također, našim klijentima trgovcima koji u svojem asortimanu imaju prehrambene artikle pružamo savjete o usklađenosti ugovornih odredbi i poslovnih praksi sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, te ih zastupamo u relevantnim postupcima pred nadležnim upravnim tijelima i sudovima. Na zadovoljstvo klijenata u našem radu vodimo se principom kako kompleksna domaća i EU pravila ne moraju biti samo ograničenje već i prilika.

Naše usluge obuhvaćaju:

  • Analiza rizika sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja
  • Razvoj i implementacija programa usklađivanja s regulativom
  • Savjetovanje u planiranju i nadziranju transakcija s aspekta tržišnog natjecanja
  • Postupci ocjene koncentracija
  • Zastupanje pred regulatornim tijelima i sudovima
  • Analiza ugovora i postupanja s aspekta regulative o zabrani nepoštene trgovačke prakse u lancima opskrbe hranom