Tena Zgombić

Tena Zgombić je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2014. godine, te se u rujnu iste godine zaposlila kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri. Pravosudni ispit položila je 2016. godine, nakon čega odlazi na postdiplomsko obrazovanje – Master of Laws, LL.M. – na Columbia Law School u New Yorku, SAD. Nakon povratka u Zagreb, nastavlja raditi u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri te se upisuje u Imenik odvjetnika 2019. godine. Od početka 2022. godine pridružuje se timu u Odvjetničkom društvu Praljak & Svić. .

U dosadašnjem radu, Tena se fokusirala na pružanje usluga savjetovanja u M&A projektima te projektima restrukturiranja i financiranja na međunarodnom tržištu, a zastupala je stranke i u domaćim i inozemnim arbitražnim postupcima. Svakodnevno se bavi savjetovanjem u pitanjima korporativnog i trgovačkog prava. Tena je ujedno i sudski tumač za engleski jezik, a u svakodnevnom radu s klijentima se koristi i njemačkim jezikom.

Tena Zgombić

ODVJETNICA

Tel: +38513535600