Rješavanje sporova

Rješavanje sporova

Praljak & Svić ima veliko iskustvo u zastupanju klijenata u sudskim postupcima te domaćim i međunarodnim arbitražnim postupcima u različitim područjima prava te u svim poslovnim sektorima. U postizanju najpovoljnijih rješenja za klijente kombiniramo duboko poznavanje primjenjivog pravnog okvira s akumuliranim iskustvom i pregovaračkim vještinama.

Naš je stav da je sud posljednja mjera rješavanja spora, no ako do njega dođe naša posvećenost pobjedi nadilazi samo zastupanje u sudnici pri čemu osiguravamo da reputacija i integritet klijenta nikada ne bude doveden u pitanje tijekom procesa.

Naše usluge između ostaloga obuhvaćaju:

  • savjetovanje u pripremnim fazama sporova i zastupanje pred sudom
  • savjetovanje i usmjeravanje pregovora i strategije u postupku
  • savjetovanje u mirnom rješenju spora
  • zastupanje pred arbitražnim vijećima (HGK, LCIA, VIAC, ICC)
  • razrješavanje sporova iz svih pravnih područja