Radno pravo

Radno pravo

Po samoj prirodi ovog područja prava, stvari mogu biti osjetljive, hitne, a ponekad i jedno i drugo. Kao odgovor djelujemo promptno te zauzimamo sveobuhvatan i kohezivan pristup u pitanjima vezanim za problematiku radnog prava, uvijek nastojeći postići najbolji ukupni rezultat za ljudski kapital naših klijenata. Kako radno zakonodavstvo i tržište rada postaje sve složenije, upravljanje ljudskim resursima postalo je izazovnije. Stoga, uvažavajući činjenicu da su radnici ključni resurs svake organizacije, naši odvjetnici pri pružanju tekuće podrške odjelima za ljudske resurse klijenata koriste najsuvremenija rješenja u skladu sa aktualnim tržišnim praksama.

Naše usluge iz ovog područja obuhvaćaju:

  • Priprema ugovora o radu,
  • Priprema pravilnika o radu i ostalih internih akata poslodavaca
  • Savjetovanje o načinima prestanka ugovora o radu i izrade odgovarajuće dokumentacije,
  • Pregovore o kolektivnim ugovorima,
  • Savjetovanje u pitanjima radnog prava u postupcima restrukturiranja i ustupanja radnika
  • Radne sporove, i
  • Savjetovanje u pitanjima zaštite na radu.