Marko Praljak

Marko Praljak odvjetnik je sa preko 15 godina iskustva u pravnoj struci. Osim rada u odvjetništvu Marko posjeduje i poduzetničko iskustvo.

Nakon završenog vježbeništva u odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bahtijarević 2010. godine sa kolegom i prijateljem Marinom Svićem osniva Zajednički odvjetnički ured Praljak & Svić. Kao voditelj odvjetničkih timova sudjelovao je na brojnim projektima te je kao glavni pravni savjetnik savjetovao stranke na nizu većih M&A poslova. Uz posebnu posvećenost trgovačkom pravu i pravnoj podršci sektoru informacijskih tehnologija, Marko se bavi rješavanjem sporova i redovito zastupa stranke u sporovima iz područja trgovačkog prava.

Uz savjetovanje domaćih kompanija radi na transakcijama i poslovima s međunarodnim elementom te surađuje s domaćim i stranim odvjetničkim društvima.

Marko se u svakodnevnom poslovanju koristi engleskim jezikom.

Marko Praljak

ODVJETNIK

Tel: +38513535600