Marin Svić

Marin Svić je diplomirao krajem 2004. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je ubrzo, u siječnju 2005.g. započeo s radom kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bahtijarević u kojem je bio dio M&A tima, a 2007. godine položio je pravosudni ispit.

2008. godine Marin se zapošljava na radnom mjestu voditelja poslovne podrške (pravni, opći i kadrovski poslovi) u društvu iNovine d.d. koje su tada bile dijelom Adris grupe d.d. U tom razdoblju, Marin je stekao dragocjeno iskustvo poznavanja rada dioničkog društva, odnosa sa Zagrebačkom burzom, dioničarima, cross-border transakcijama, ali i svih uzajamnih odnosa koji postoje između trgovačkih društava članova poslovne grupacije.

2010. godine Marin se upisuje u imenik odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori te s kolegom i prijateljem Markom Praljkom osniva Zajednički odvjetnički ured Praljak & Svić u okviru kojega svakodnevno savjetuje domaće kao i inozemne, multinacionalne klijente u brojnim pravnim pitanjima s kojima se korporacije svakodnevno susreću.

Marin se u svome radu posebno posvetio trgovačkom pravu, pravu tržišnog natjecanja, M&A, radnom pravu te recentnoj problematici nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a sudjelovao je i u složenim arbitražnim postupcima u pitanjima o kojima sudska praksa u RH još uvijek nije zauzela pravni stav.

Marin se u svakodnevnom poslovanju koristi engleskim jezikom, a poznaje i koristi se osnovama talijanskog jezika.

Marin Svić

ODVJETNIK

Tel: +38513535600

PARTNERI

ODVJETNICI

ODVJETNIČKI VJEŽBENICI

VODITELJ UREDA